Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Význam a zajímavosti Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 31(4), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Význam a zajímavosti Střední Amerika, Střední Amerika, Panamský průplav, Středoamerický integrační systém, biodiverzita, Mezoamerický korálový útes, východ slunce nad Tichým oceán, západ slunce nad Atlantickým oceánem, Panamská šíje, hustota zalidnění, Karibik, ostrovy

Keywords (EN): Significance and interesting facts of Central America, Central America, Panama Canal, Central American Integration System, biodiversity, Mesoamerican coral reef, sunrise over the Pacific Ocean, sunset over the Atlantic Ocean, Panama Neck, population density, Caribbean, islands