Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Střet kultur ve Střední Americe. Geografické rozhledy, 31(4), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Střet kultur ve Střední Americe, Střední Amerika, objevení Ameriky, conquista, Granada, Nicaragua, kolonizace, Španělé, španělská kultura, kultura, původní obyvatelstvo, indiáni, Kryštof Kolumbus, míšenci, mestici, mulati, zambové, španělština, indiánské jazyky

Keywords (EN): Clash of cultures in Central America, Central America, discovery of America, conquista, Granada, Nicaragua, colonization, Spaniards, Spanish culture, culture, indigenous people, Indians, Christopher Columbus, people of mixed race, mestizos, mulattoes, zambos, Spanish language, Indian languages