Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLEJKA, J. (2022): Krajiny a energie jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), 4–7.

Přílohy:

Mapa energetického mixu jižní Moravy a fotografická příloha