Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HYNEK, A., HERBER, V. (2022): Prostorovosti jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá prostorovostmi jižní Moravy. Pro geografický syntetický pohled na jižní Moravu byla zvolena regionalizace, která propojuje přístupy fyzické a sociální geografie. Článek vymezuje 10 kulturně-krajinných regionů jižní Moravy a uvádí jejich stručnou charakteristiku. Článek také předkládá náměty, jak přistoupit k výuce o regionech.

Klíčová slova: jižní Morava, prostorovosti, kulturní krajiny, trvalá udržitelnost

Abstract (EN): Spatialities of South Moravia. The article deals with the “spatialities” of South Moravia. For the geographical synthetic view of South Moravia, the regionalization, which connects the approaches of physical and social geography, was chosen. The article presents 10 cultural-landscape regions of South Moravia with their basic characteristics. The article also provides suggestions on how to approach teaching about the regions.

Keywords (EN): South Moravia, spatialities, South Moravian cultural landscapes, sustainability