Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STANĚK, M., KOLÁŘ, Š. (2022): Tornádo na jižní Moravě. Geografické rozhledy, 31(5), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhly střední Evropu velmi silné konvektivní bouře. V souvislosti s jednou ze silných konvektivních bouří se vyskytlo na jižní Moravě mezi Břeclaví a Hodonínem silné tornádo. Dráha tornáda činila 27,1 km a její šířka se pohybovala v rozmezí 250 metrů až 2,1 kilometrů. Vyžádalo si 6 obětí a více než 200 zraněných. Materiální škody přesáhly 15 mld. Kč a dohromady bylo poničeno více než 1 200 budov. Tornádo bylo na základě vyhodnocení způsobených škod na majetku a lesních porostech klasifikováno na Fujitově stupnici jako F4.

Klíčová slova: tornádo, supercela, vertikální střih větru, konvektivní bouře, Fujitova stupnice

Abstract (EN): Tornado in South Moravia. Strong convective storms hit Central Europe on Thursday, 24th June 2021. Heavy tornado occurred in the evening in south Moravia between Břeclav and Hodonín in connection with one of the severe thunderstorms. Tornado path was 27,1 km long and the width fluctuated between 250 meters and 2,1 kilometres. The tornado claimed 6 victims, and more than 200 people were injured. Material damage exceeded 15 billion CZK and 1,200 buildings were damaged. Tornado was classified and evaluated on the basis of the damage to property and forest cover on the Fujita scale at F4.

Keywords (EN): tornado, supercell, vertical wind shear, convective storm, Fujita scale