Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

POTŮČKOVÁ, M. (2013): E-learningový kurz Staré mapy – digitalizace, katalogizace, kartometrické analýzy. Geografické rozhledy, 23(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek v úvodu seznamuje s projektem TEMAP, který je zaměřen na vývoj nových metodik a softwarových nástrojů pro zpracování, ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek. V druhé části je popsán e - learningový kurz Staré mapy ‒ digitalizace, katalogizace, kartometrické analýzy, jehož cílem je zprostředkovat obsah a výsledky tohoto projektu širší veřejnosti.

Klíčová slova: kartografie, staré mapy, digitalizace, georeferencování, kartometrické analýzy

Abstract (EN): E-learning Course: Old Maps – Digitizing, Cataloguing and Cartometric Analysis. This article familiarizes readers with the TEMAP project, which supports the development and utilisation of modern digital technologies facilitating on-line accessibility of map collections as well as their cataloguing and protection. It then describes the content of the e-learning course Old maps – digitizing, cataloguing, cartometric analysis , an integral introductory part of TEMAP, designed to present the project to a broader audience.

Keywords (EN): cartography, old maps, digitization, georeferencing, cartometric analysis