Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M. (2022): Výuka zeměpisu v odrazu kurikulárních revizí. Geografické rozhledy, 31(5), 32–35.

Přílohy:

Shrnutí názorů členů Sekce GV ČGS i učitelů zeměpisu ZŠ a SŠ k hlavní oblastem revize RVP ZV