Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MAREK, P. (2022): Jižní Morava jako „ta pravá Morava“? Geografické rozhledy, 31(5), 36–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mezi nejvýraznější symboly Moravy patří víno a folklór, a tak někdy bývá za „tu pravou Moravu“ považována Morava jižní. Zatímco toto „centrum“ Moravy může ze spojování Moravy se zmíněnými znaky těžit, v oblastech, kde dané symboly chybí, vznikají jisté problémy. V pohraničí s Čechami někteří lidé považují tamní Moravu za jakousi „druhořadou Moravu“, nebo ji zde vůbec nevnímají.

Klíčová slova: region, hranice, symboly, víno, folklór, jižní Morava

Abstract (EN): South Moravia as “the real Moravia”? Wine and folklore are among the most significant symbols of Moravia. Thus, South Moravia is sometimes considered the “real Moravia”. While this “centre” of Moravia may benefit from the association of Moravia with such features, certain problems arise in the areas where these symbols are absent. In the borderland with Bohemia, some people consider Moravia a kind of “second-rate Moravia” or do not perceive it here at all.

Keywords (EN): region, boundary, symbols, wine, folklore, South Moravia