Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠINDELÁŘ, M., JEŘÁBEK, M. (2022): Přeshraniční spolupráce s oblastí Weinviertel. Geografické rozhledy, 31(5), 38–41.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tento příspěvek popisuje aktuální přeshraniční spolupráci v česko-rakouském pohraničí a aktivity Euroregionu Pomoraví, který se rozkládá na území Jihomoravského kraje v Česku, Trnavského kraje na Slovensku a v regionu Weinviertel v Rakousku. Článek zahrnuje analýzu koncepčních dokumentů a závěry z 25 rozhovorů se starosty obcí sledovaného Euroregionu.

Klíčová slova: hranice, česko-rakouské pohraničí, Euroregion Pomoraví, přeshraniční spolupráce

Abstract (EN): Crossborder cooperation between South Moravian Region and Weinviertel. The article presents history and current situation of crossborder cooperation in the Czech-Austrian borderland and the activities of the Pomoraví/Weinviertel/Zahorie Euroregion. The analysis includes the research of the conceptual documents and the findings from the interviews with 25 mayors of the municipalities in this region.

Keywords (EN): borders, Czech-Austrian borderland, The Pomoraví Euroregion, cross-border cooperation