Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TOMANOVÁ PETROVÁ, P., KREJČÍ, V., KREJČÍ, O. (2022): Geologické mapování v oblasti Pavlovských vrchů. Geografické rozhledy, 31(5), 42–45.

Stáhnout článek

Přílohy:

Celé mapy od Matějky, Stráníka a kol. (1961) a Čtyrokého a kol. (1995) a kompletní seznam literatury a zdrojů

Abstrakt: Článek představuje geologické mapování Pavlovských vrchů od počátku 20. století do současnosti. Zároveň chce čtenáře seznámit s geologickou mapou a ukázat, jak se změnila její tvorba od minulosti až po dnešní dobu, kdy se na přípravě již z velké části podílí informační technologie. Součástí příspěvku je i stručná charakteristika geologických poměrů této oblasti.

Klíčová slova: geologická mapa, Pavlovské vrchy, regionální geologie, vznik mapy

Abstract (EN): Geological mapping in the Pálava Hills area. The article presents geological mapping of the Pálava Hills area from the beginning of the 20th century to the present. At the same time, it introduces the reader to the geological map and shows how its creation has changed from the past to the present, when information technology is already largely involved in the preparation. The contribution also includes a brief description of the geological setting of this area.

Keywords (EN): geological map, Pálava Hills, regional geology, creation of map