Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TOMANOVÁ PETROVÁ, P., KREJČÍ, V., KREJČÍ, O. (2022): Geologické mapování v oblasti Pavlovských vrchů. Geografické rozhledy, 31(5), 42–45.

Přílohy:

Celé mapy od Matějky, Stráníka a kol. (1961) a Čtyrokého a kol. (1995) a kompletní seznam literatury a zdrojů