Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Aktuality. Geografické rozhledy 31(5), 46.

Stáhnout článek

Klíčová slova: MjUNIon, Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách, Námořní slepota