Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Krajiny jižní Moravy. Geografické rozhledy, 31(5), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: krajiny jižní Moravy, krajina, jižní Morava, vinice, vinařská oblast Morava, vinice Šobes, Moravské Toskánsko, Čertoryje, flóra, ochrana přírody a krajiny, Pálava, kras, krasové jevy, jeskyně, propast Macocha, Lednicko-valtický areál, komponovaná krajina

Keywords (EN): South Moravian landscapes, landscape, South Moravia, vineyards, Moravian wine region, Šobes vineyards, Moravian Tuscany, Čertoryje, flora, nature and landscape protection, Pálava, karst, karst phenomena, caves, Macocha Abyss, Lednice–Valtice Cultural Landscape, cultural-natural landscape complex