Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HORÁK, S. (2022): Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině. Geografické rozhledy, 32(1), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Ruský útok na Ukrajinu měl ve Střední Asii v prvních třech měsících konfliktu omezenější dopad, než se zprvu přepokládalo. Politické elity zaujaly neutrální a vyčkávací pozici, zatímco ekonomické dopady se pravděpodobně plně projeví až ve druhé polovině roku 2022 a v roce 2023. Jakýkoliv výsledek války (ruská porážka, nebo dotování okupační správy na Ukrajině) však pravděpodobně přesune ruskou pozornost mimo Střední Asii, což bude nahrávat růstu čínského či částečně tureckého vlivu v regionu. Ekonomické problémy v Rusku se také velmi rychle odrazí na tamějších ekonomikách a mohou mít rovněž destabilizující vliv na tamější režimy.

Klíčová slova: Rusko, Střední Asie, válka na Ukrajině, geopolitika, ekonomika

Abstract (EN): Russia, Central Asia and the war in Ukraine. Despite the expectations, the Russian invasion of Ukraine has not fully impacted Central Asia in the first months of the conflict. Political elites took a neutral and biding position, while economic effects will probably become evident in the second half of 2022 and in 2023. However, any presumable result of the war (Russian defeat or supporting of administration in the occupied territories) will likely turn Russian attention away from Central Asia. This could contribute to the already visible increase of Chinese and, partially, Turkish influence in the region. Russia's expected economic hardships will be quickly reflected in the Central Asian economies, with an eventual destabilization effect on the local regimes.

Keywords (EN): Russia, Central Asia, war in Ukraine, geopolitics, economics