Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUBÍK, R., NOVÁČEK, A. (2022): Uzavřená města – pozůstatky Sovětského svazu? Geografické rozhledy, 32(1), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje existenci uzavřených měst a zón v postsovětském prostoru a zvláště na území Ruska, kde v těchto oblastech žije nadále přibližně 1,3 milionu obyvatel. Popisuje, kde se tato uzavřená města nachází, čím se život jejich obyvatel liší od normálních sídel a jakou v současné době plní funkci. Poukazuje na původ a smysl jejich existence a uvádí i obdobné případy ve světě.

Klíčová slova: postsovětský prostor, Rusko, Sovětský svaz, uzavřená města, armáda, zbrojení

Abstract (EN): Closed cities – remnants of the Soviet Union? The article focuses on the existence of closed cities and zones in the post-Soviet area with primary focus on Russia, where approximately 1.3 million people still live in such areas. It describes the location of these cities, the life of their inhabitants and the functions they currently have. It points out the origin and meaning of their existence and mentions similar cases in the world.

Keywords (EN): Post-Soviet space, Russia, Soviet Union, closed cities, army, armament