Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLEJKA, J. (2022): Sachalin – ostrov na konce světa. Geografické rozhledy, 32(1), 18–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Fotogalerie z cesty po Sachalinu

Abstrakt: V příspěvku jsou představeny doposud málo známé přírodní vlastnosti a historické události na tomto ostrově mezi Japonským a Ochotským mořem na ruském Dálném východu. Pozornost je také věnována některým faktům ze současnosti a vybraným rozvojovým představám.

Klíčová slova: Dálný východ, geografické poměry, dějiny, objevy pro zahraničí, současný stav

Abstract (EN): Sakhalin – the island at the end of the world. The paper presents hitherto little-known natural features and historical events on the island of Sakhalin, located between the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk in the Russian Far East. The island's history as well as the present situation are described and possible developments in the future are outlined.

Keywords (EN): Far East geography, history, foreign discovery, current situation