Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLEJKA, J. (2022): Sachalin – ostrov na konce světa. Geografické rozhledy, 32(1), 18–21.

Přílohy:

Fotogalerie z cesty po Sachalinu