Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MIŠKOVSKÝ, J. (2022): Pobaltí – návrat z ruské sféry do Evropy. Geografické rozhledy, 32(1), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá současnou proměnou Pobaltí (Litvy, Lotyšska a Estonska) související s odpoutáním od sovětské minulosti a „návratem do Evropy“. Přibližuje konkrétní příklady tohoto procesu v oblasti kultury, politiky a společenské sféry i problémy, které jej provázejí, například situaci ruskojazyčných menšin v Pobaltí a diplomatické spory s Ruskem.

Klíčová slova: Estonsko, Lotyšsko, Litva, pobaltské státy, Sovětský svaz, politika, společnost, dějiny, národnosti

Abstract (EN): The Baltic states – return from the Russian realm to Europe. The article focuses on current transformation of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia) related to cutting off the Soviet past and “return to Europe”. It describes specific examples of this process in fields of culture, politics and social sphere as well as related problems, e.g., status of Russian-speaking minorities in the Baltic states and diplomatic conflicts with Russia.

Keywords (EN): Estonia, Latvia, Lithuania, Baltic states, Soviet Union, politics, society, history, ethnicities