Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

GRAF, J., SOLIK, M. (2022): Zapomenutý kraj Nikoly Šuhaje? Česká stopa na Podkarpatské Rusi. Geografické rozhledy, 32(1), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Podkarpatská Rus byla součástí tehdejšího Československa od roku 1919 až do let 1938-39, kdy byla obsazena Maďarskem. Po druhé světové válce připadla Podkarpatská Rus Sovětskému svazu. I přes relativně krátký časový úsek, kdy byl tento region součástí našeho státu, byly vytvořeny silné vazby mezi Rusíny a Čechy. Tento příspěvek mapuje českou stopu v tomto ukrajinském regionu.

Klíčová slova: Podkarpatská Rus, Češi, Rusíni, vazby, český vliv, architektura

Abstract (EN): The forgotten land of Nikola Shuhai? The Czech footprint in Subcarpathian Rus. Subcarpathian Rus was part of the former Czechoslovakia from 1919 until 1938-39, when its territory was occupied by Hungary. After the World War II, Subcarpathian Rus fell to the Soviet Union. Despite the relatively short period of time that this region was part of our state, strong ties were established between Rusyns and Czechs. This paper maps the Czech footprint in this Ukrainian region.

Keywords (EN): Subcarpathian Rus, Czechs, Rusyns, ties, Czech influence, architecture