Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SOLIK, M., GRAF, J. (2022): Běloruská pravoslavná církev jako nástroj rusifikace národa v rukou prezidenta Lukašenka. Geografické rozhledy, 32(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek mapuje, jakým způsobem se běloruská pravoslavná církev, podřízená prezidentu Lukašenkovi snaží oslabovat a ve svém důsledku i destruovat národní identitu běloruské populace po nástupu Aljaksandra Lukašenky k moci. Běloruská pravoslavná církev v tomto ohledu sehrává klíčovou roli. Šíří ruské narativy, pomáhá Lukašenkovu režimu legitimizovat moc a posilovat pozici Ruska v této zemi.

Klíčová slova: národní identita, běloruská pravoslavná církev, Aljaksandr Lukašenka, Ruská pravoslavná církev

Abstract (EN): The Belarusian Orthodox Church as an instrument of russification of the nation in the hands of President Lukashenka. The article maps the Belarusian Orthodox Church, subordinated to President Lukashenko, been trying to weaken and ultimately destroy the national identity of the Belarusian population since Alyaksandr Lukashenka's rise to power. In this respect, the Belarusian Orthodox Church plays a key role. It is spreading Russian narratives, helping the Lukashenko regime to legitimise its power and strengthen Russia’s position in the country.

Keywords (EN): national identity, Belarussian Orthodox Church, Alyaksandr Lukashenka, Russian Orthodox Church