Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Největší země světa. Geografické rozhledy, 32(1), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Největší země světa, Sovětský svaz, Evropa, Asie, rozloha, délka hranice, pohoří Pamír, Štít Ismáíla Sámáního, Pik Stalina, Pik Kommunizma, jezero Bajkal, nejhlubší jezero, Kaspické moře, největší jezero světa, řeka Volha, nejdelší řeka Evropy

Keywords (EN): World's largest country, Soviet Union, Europe, Asia, land area, border length, Pamir Range, Ismoil Somoni Peak, Stalin Peak, Communism Peak, Baikal Lake, world's deepest lake, Caspian Sea, world's largest lake, Volga River, Europe's longest river