Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., ŠOBR, M. (2022): Barvy nebe. Geografické rozhledy, 32(2), 4–5.

Stáhnout článek

Přílohy:

Reliktní záření – důkaz teorie velkého třesku

Abstrakt: Článek pojednává o příčinách různých barev oblohy. Vysvětluje příčinu černé noční oblohy, Olbersův paradox, rozptyl světla a podstatu polární záře. Tyto popsané jevy jsou dány do širšího fyzickogeografického kontextu.

Klíčová slova: obloha, rozptyl světla, polární záře, Olbersův paradox

Abstract (EN): Colours of the sky. The article discusses the causes of the different colours of the sky. It explains the cause of the black night sky, Olbers’ paradox, light scattering and the essence of the aurora borealis. The phenomena described are put into a wider physical-geographic context.

Keywords (EN): sky, light scattering, aurora borealis, Olbers’ paradox