Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M., KŘÍŽEK, M. (2022): Roční a denní pohyby Slunce a hvězd po obloze. Geografické rozhledy, 32(2), 6–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek vysvětluje příčiny a důsledky zdánlivých pohybů hvězd a Slunce po nebeské sféře. Popisuje proměnlivou délku dráhy Slunce na obloze a roční posun míst východu a západu Slunce. Vysvětleny jsou také různé druhy soumraků.

Klíčová slova: délka dne, soumrak, polární oblasti, polární noc, polární den

Abstract (EN): Annual and daily movements of the Sun and stars across the sky. The article explains the causes and consequences of the apparent movements of stars and the Sun across the celestial sphere. It describes the varying length of the Sun's path across the sky and the annual shift of the sunrise and sunset locations. Different types of twilight are explained.

Keywords (EN): day length, twilight, polar regions, polar night, polar day