Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠIFTA, M., MÜLLER, M. (2022): V oblacích. Geografické rozhledy, 32(2), 14–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Oblaky hrají na obloze významnou roli. Významně ovlivňují a také signalizují, co se bude na obloze odehrávat a na co by se člověk měl připravit. Tento článek se věnuje charakteristice oblaků a oblačnosti. Představuje základní druhy oblaků.

Klíčová slova: oblak, oblačnost, klasifikace oblaků, druhy oblaků, počasí, meteorologie

Abstract (EN): In the clouds. Clouds play an important role in the sky. They influence, and also signal what will happen in the sky and what one should prepare for. This article deals with the characteristics of clouds and cloudiness. It describes the basic types of clouds.

Keywords (EN): cloud, cloudiness, classification of clouds, types of clouds, weather, meteorology