Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLÁŘ, Š., STANĚK, M. (2022): Halové jevy – pestrý svět ledových krystalu v atmosféře. Geografické rozhledy, 32(2), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Unikátní halové jevy

Abstrakt: Přítomnost ledových krystalů způsobuje na oblačnosti druhu cirrus či cirrostratus při vhodné výšce Slunce nad obzorem a lomu či odrazu světla od ledových krystalků vznik halových jevů. Ačkoliv je význam halových jevů poměrně okrajovou záležitostí, halové jevy nabývají různých tvarů a barev, a proto jsou v zorném poli fotoaparátu amatérských i profesionálních meteorologů.

Klíčová slova: halový jev, optický jev, ledový krystal, ledová oblačnost, výška Slunce nad obzorem

Abstract (EN): Halos – diverse world of ice crystals in the atmosphere. The presence of ice crystals on cirrus or cirrostratus clouds, appropriate sun elevation above the horizon and the refraction or reflection of light from the ice crystal, causes halo phenomena. Although the importance of halos is relatively marginal, halos take on different shapes and colors and thanks to this they often appear in the visual field of many amateur and professional meteorologists’ cameras.

Keywords (EN): halo phenomena, optical phenomena, ice crystal, ice cloudiness, solar elevation