Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MAŠEK, M. (2022): Najdeme v Česku tmavou oblohu? Geografické rozhledy, 32(2), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá jasem noční oblohy nad Českem, jehož území je poměrně hustě osídlené a řada míst je osvětlena venkovním osvětlením. I přes to se u nás dají nalézt místa, kde je relativně tmavá noční obloha. Ve článku je popsáno, jakými metodami se jas noční oblohy měří. Dále jsou popsány oblasti tmavé oblohy v Česku, u nichž je cílem jejich vyhlášením přitáhnout pozornost k problematice světelného znečištění.

Klíčová slova: světelné znečištění, jas noční oblohy, umělé osvětlení, oblast tmavé oblohy

Abstract (EN): Can we find a dark sky in Czechia? The article deals with the brightness of the night sky above Czechia. The country is quite densely populated, many places are illuminated by outdoor lighting. Despite this, we can still find places where the night sky is relatively dark. This article describes the methods used to measure night sky’s brightness. Furthermore, dark sky parks in Czechia are described.

Keywords (EN): light pollution, night sky brightness, artificial light, dark sky park