Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 32(2), 24–25.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Pelješacký most, Chorvatstko, konflitky na hranicích postsovětských republik, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Arménie, Ázerbajdžán, hlavní město Kazachstánu už se zase jmenuje Astana, kosmické smetí, české satelity na obežné dráze, extrémní dopady změny klimatu, povodně v Pákistánu 2022, vlny veder ve Spojeném království 2022, hurikán Fiona

Keywords (EN): Peljesak Bridge, Croatia, conflicts on the borders of the post-Soviet republics, Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, the capital of Kazakhstan is called Astana again, space debris, Czech satellites in orbit, extreme effects of climate change, floods in Pakistan 2022, heat waves in the United Kingdom 2022, Hurricane Fiona, Canada