Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., TRAHORSCH, P. (2022): Systém nových didaktických pomůcek Žákovského atlasu pro práci s mapou. Geografické rozhledy, 32(2), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

_Věkové pyramidy – popis souborů k využití ve výuce
1_Věkové pyramidy
2_Cvičná data
3_Data pro Ústecký kraj
4_Pyramidy_aktivita_editovatelné
5_Pyramidy_aktivita_needitovatelné

Abstrakt: Systém didaktických pomůcek pro práci s mapou, který je tvořen Žákovským atlasem, Pracovním sešitem a Učitelskou příručkou, je novou příležitostí pro geografické vzdělávání na 2. stupni základních škol. Autoři představují koncepci systému včetně jeho implementace do praxe a vizí do budoucnosti.

Klíčová slova: školní atlas, pracovní sešit, učitelská příručka, práce s mapou, tvorba úloh s mapou

Abstract (EN): What brings together a system of new didactic tools for working with a map? The system of didactic aids for working with maps, which consists of the Pupil’s Atlas, Workbook and Teacher’s Guide, is a new opportunity for geographic education at the lower secondary education (ISCED 2). The authors present the concept of the system, including its implementation in practice and visions for the future.

Keywords (EN): school atlas, workbook, teacher’s guide, working with a map, creating tasks with a map