Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L., ČERVENÁ, L., LYSÁK, J., POTŮČKOVÁ, M. (2022): Proměny krajiny z nadhledu. Geografické rozhledy, 32(2), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje příklady studií využívajících data získaná díky dálkovému průzkumu Země (a to z jeho různých platforem – satelit, letadlo a dron) pro analýzu změn krajiny. Dlouhodobé změny v krajinné mozaice v Polabí jsou analyzovány pomocí archivních a současných leteckých snímků. Operativnost a vysoké prostorové rozlišení dat z dronu umožňuje sledování změn druhové diverzity vegetace v krkonošské tundře. Kombinace satelitních snímků s detailními daty z dronů umožňuje v reálném čase monitorovat požár v národním parku České Švýcarsko.

Klíčová slova: DPZ, dálkový průzkum země, satelitní snímky, drony, Krkonoše, tundra, České Švýcarsko, Polabí, změny krajiny

Abstract (EN): Changes of landscape from above. The paper provides examples of studies using remote sensing data from different platforms (satellite, aeroplane and drone) for landscape change analysis. Long-term changes in the landscape mosaic in the Polabí region are analysed using archival and contemporary aerial data. The high operability and very high spatial resolution of the drone data allow monitoring of changes in vegetation species diversity in the Krkonoše Mts. tundra. Combination of satellite data with extensive spatial coverage with spatially detailed data from drones allow for real-time monitoring of fire in České Švýcarsko national park.

Keywords (EN): remote sensing, satellite images, drones, Krkonoše Mts., tundra, České Švýcarsko National Park, Polabí region, landscape changes