Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VALCHÁŘOVÁ, D., PÁNEK, J. LYSÁK, J. (2022): Aktuální trendy v participativním mapování. Geografické rozhledy, 32(2), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Participativní mapování je příklad bottom-up přístupu k využívání GIS technologií a zapojení veřejnosti do sběru prostorových dat, vizualizace a jejich využít v praxi. Článek popisuje, jaké jsou aktuální trendy metod participativního mapování, třídí je do kategorií, podle typických rysů, kategorie charakterizuje a uvádí konkrétní příklady aplikace. Výsledkem analýzy jsou čtyři skupiny přístupů: mapa vnímání místa, mapa prostorových znalostí, vzdálené mapování a zaznamenávání polohy.

Klíčová slova: participace, participativní mapování, PGIS

Abstract (EN): Current trends in participatory mapping. Participatory mapping is an example of a bottom-up approach to use of GIS technology and public involvement in spatial data collection, visualization and their use in practice. The paper outlines the current trends of participatory mapping methods, categorizes them, characterizes the categories according to their typical features, and provides concrete examples of application. The result of the analysis brings four groups of approaches – perception mapping, local spatial knowledge, remote mapping and passive location mapping.

Keywords (EN): participation, participatory mapping, PGIS