Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Optické jevy na obloze způsobené rozptylem světla na vodních kapičkách. Geografické rozhledy, 32(2), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Optické jevy na obloze způsobené rozptylem světla na vodních kapičkách, fotometeor, koróna, gloriola, irizující oblaky, krepuskulární paprsky, duha, vedlejší duha

Keywords (EN): Optical phenomena in the sky caused by light scattering on water droplets, photometeor, stellar corona, glory, cloud iridescence, crepuscular rays, rainbow, secondary rainbow