Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LEHNERT, M., GELETIČ, J., JUREK, M. (2023): Tepelný ostrov města očima současného výzkumu. Geografické rozhledy, 32(3), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Energetická bilance prostoru města se významně liší od okolní krajiny. Tepelné prostředí městské krajiny má značný dopad na lidské zdraví a chování, flóru a faunu a celkovou udržitelnost měst. Nejznámějším projevem těchto specifik je tepelný ostrov města, současný výzkum se však stále více zaměřuje také na problematiku tepelné expozice a tepelného komfortu člověka.

Klíčová slova: městské klima, tepelné prostředí člověka, tepelná expozice, pocitová teplota, tepelný komfort

Abstract (EN): Urban heat island in the perspective of current research. The energy balance of urban areas differs significantly from their surroundings. The thermal environment of urban landscape influences human health and behaviour, the flora and fauna, and the overall sustainability of cities. A well-known manifestation of those specifics is the urban heat island, yet current research focuses also on the topic of thermal exposure and human thermal comfort.

Keywords (EN): urban climate, human thermal environment, thermal exposure, apparent temperature, thermal comfort