Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŽEK, J. (2023): Komunitní energetika: německé a rakouské zkušenosti. Geografické rozhledy, 32(3), 16–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Güssing a jeho cesta k energetické soběstačnosti

Abstrakt: Obce a jejich občané prostřednictvím komunitních energetických družstev významně přispěli k rozšíření obnovitelných zdrojů energie v Německu a Rakousku. V této souvislosti vzniklo v obou zemích velké množství energetických iniciativ a projektů. Nejznámější z nich je město Güssing, které od počátku 90. let usiluje o energetickou soběstačnost. Jedná se o rozvojový model inspirativní pro české obce a města.

Klíčová slova: komunitní energetika, obnovitelné zdroje, společenská akceptace, energetická demokracie, Německo, Rakousko

Abstract (EN): Community energy: German and Austrian Experience. Through community energy cooperatives, municipalities and their citizens have made a significant contribution to the expansion of renewable energy in Germany and Austria. In this context, a large number of energy initiatives and projects have been set up in both countries. The best known of these is the city of Güssing which has been striving for energy self-sufficiency since the early 1990s. This is a development model that is inspiring for Czech municipalities and cities.

Keywords (EN): community energy, renewable resources, social acceptance, energy democracy, Germany, Austria