Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŽEK, J. (2023): Komunitní energetika: německé a rakouské zkušenosti. Geografické rozhledy, 32(3), 16–19.

Přílohy:

Güssing a jeho cesta k energetické soběstačnosti