Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 32(3), 24–25.

Stáhnout článek

Klíčová slova: větrná energie, větrné elektrárny na moři, získávání energie z vesmíru, vývoj výroby elektřiny ve světě, zanášení vodních nádrží, brazilské prezidentské volby

Keywords (EN): wind energy, offshore wind farms, obtaining energy from space, development of electricity production in the world, clogging of water reservoirs, Brazilian presidential election