Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NEDBALOVÁ, R., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2023): Jak na skupinovou práci ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(3), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Skupinová práce rozvíjí celou řadu kompetencí a její realizace může být pro učitele náročná. Článek nabízí konkrétní tipy, které učiteli představí, jak lze cíleně rozvíjet dovednosti potřebné pro skupinovou práci a jak lze rozsáhlejší skupinovou práci plánovat, realizovat a hodnotit.

Klíčová slova: skupinová práce, kooperativní práce, výuka, hodnocení, kompetence

Abstract (EN): How to approach group work in geography classes. Group work develops many competences thus its implementation may be challenging for teachers. The article offers specific tips on how to develop skills needed for group work and how to plan, put into practice and assess longer group work projects.

Keywords (EN): group work, cooperative work, teaching, assessment, competences