Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Aktuality. Geografické rozhledy, 32(3), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Atlasy Lingea, Atlas migrace, Atlas globalizace, Vizuálie v učebnicích geografie, Podcast Zachraň zeměpis