Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Elektrárny světa. Geografické rozhledy, 32(3), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Elektrárny světa, uhelná elektrárna, Bełchatów, jaderná elektrárna, Kori, větrná energie, Gobi, solární energie, Bhadla, geotermální energie, Island, přílovová elektrárna, Orkneje

Keywords (EN): Power plants of the world, coal power plant, Bełchatów, nuclear power, Kori, wind power, Gobi, solar power, Bhadla, geothermal power, Iceland, tidal power, Orkney