Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Cesta energetické nezávislosti a ekologie. Geografické rozhledy, 32(3), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Cesta energetické nezávislosti a ekologie, energetická soběstačnost, zelená energie, ostrov Hierro, zelený ostrov, ekologie, ekologická vesnice Findhorn, ekologická firma, Malfini, fotovoltaika, udržitelnost, ekologický sportovní klub, Forest Green Rovers, ekologická obec, Kněžice, bioplynová stanice, ekologické stavby, pasivní dům, geotermální energie, obnovitelné zdroje energie

Keywords (EN): The path of energy independence and ecology, energy self-sufficiency, green energy, Hierro island, green island, ecology, Findhorn ecological village, ecological company, Malfini, photovoltaics, sustainability, ecological sports club, Forest Green Rovers, ecological municipality, Kněžice, biogas station, ecological buildings, passive house, geothermal energy, renewable energy sources