Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D., MADLEŇÁK, T. (2023): Každý svou cestou: slovenská a česká politika po roce 1993. Geografické rozhledy, 32(4), 4–9.

Přílohy:

Kauzy, které hýbaly Slovenskem