Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DRESLER, A., JELEN, L. (2023): Hranice v kontextu globálních událostí: příklad Ukrajiny. Geografické rozhledy, 32(4), 32–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Státní hranice jsou základním atributem státu, ale v čase dochází k proměně jejich funkce a významu. Velmi často to bývá v důsledku různých (geo)politických událostí, na které státy musí anebo chtějí reagovat. Dobrým příkladem takové proměnlivosti je polsko- a slovensko-ukrajinská hranice, kde se od 90. let střídaly režimy přísnější kontroly (sekuritizace) s větší propustností (permeabilitou) díky procesu evropské integrace, Covid pandemie a ruské agrese na Ukrajinu.

Klíčová slova: hranice, sekuritizace, permeabilita, Ukrajina, EU

Abstract (EN): Borders in the context of global events: The case of Ukraine. State borders are any state´s basic attribute, however, their function and meaning change over time. This happens very often as a result of various (geo)political events to which states must or want to react. A good example of such variability is the Polish- and Slovak-Ukrainian border, wherever since the 1990s, regimes of stricter control (securitization) have alternated with greater permeability due to the processes of European integration, covid pandemic and Russian aggression against Ukraine.

Keywords (EN): boundaries, securitization, permeability, Ukraine, EU