Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J. (2023): České podzemí. Geografické rozhledy, 32(5), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o zpřístupněných podzemních prostorách Česka. Nejprve se věnuje jedné z nejvýznamnějších montánních lokalit – hornické krajině Krušnohoří / Erzgebirge, ve které je možné nalézt množství historických důlních chodeb či šachet. Dále představuje zpřístupněná historická podzemí českých středověkých měst či militární objekty (nejen) z období druhé světové války.

Klíčová slova: podzemí, Česko, montánní památky, technické památky

Abstract (EN): Czech underground. The article introduces the accessible underground spaces of Czechia. First, it focuses on one of the most important mining regions – the mining landscape of the Krušnohoří/Erzgebirge, where it is possible to find a number of historic mine galleries and mines. It also presents accessible historical undergrounds of Czech medieval towns and military objects (and not only) from the World War II period.

Keywords (EN): underground, Czechia, mining monuments, technical monuments