Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BOHÁČ, A. (2023): Liberecké a královéhradecké podzemí, jejich specifika a turistický potenciál. Geografické rozhledy, 32(5), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zaobírá libereckým a královehradeckým podzemím z hlediska geografie cestovního ruchu. V obou sídlech byla zjištěna existence rozsáhlých podzemních prostor různorodého původu. Významné jsou zejména bývalé kryty civilní obrany. Mimo ně se ve městech vyskytuje i starší podzemí zahrnující staré šachty, sklepy a lochy. V turistickém využití krytů civilní obrany je na tom lépe Liberec, jehož největší kryt pod Sokolovským náměstím je veřejnosti přístupný. Hradec Králové má, vzhledem ke své historii, více sklepů a lochů než Liberec a může se chlubit jejich využitím v pivovarnictví a pohostinství. Autor považuje turistický potenciál obou měst za ne zcela využitý a pokouší se nastínit možná zlepšení dnešního stavu.

Klíčová slova: Česko, Liberec, Hradec Králové, podzemí, temný turismus

Abstract (EN): Liberec and Hradec Králové undergrounds, their specifics and tourism potential. Liberec and Hradec Králové are Czech cities with the status of a regional capital, similar populations and distance from Prague. Both cities are attractive from the point of view of tourism, even though Liberec is located between mountain ridges and Hradec Králové is in the lowlands. In both settlements, there are extensive undergrounds of diverse origins. Underground spaces offer opportunities for increasingly popular non-traditional forms of tourism, such as dark tourism. This article presents the geographical characteristics of underground spaces in both cities, including their current use and tourist potential.

Keywords (EN): Czechia, Liberec, Hradec Králové, underground, dark tourism