Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÍSAŘOVÁ, D., OŠMERA, R. (2023): Žák s odlišným mateřským jazykem v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 32(5), 24–27.

Přílohy:

Ukázky pracovních listů s různými typy zadání úloh přizpůsobených žákům s odlišným mateřským jazykem