Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J. (2023): Zeměpisná olympiáda oslavila čtvrt století. Geografické rozhledy, 32(5), 28.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek shrnuje průběh 25. ročníku celostátního kola Zeměpisné olympiády, stručně představuje vybrané úkoly, vítěze jednotlivých kategorií či doplňkovou mapovou soutěž.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, nadaní žáci, mapová soutěž, práce v terénu

Abstract (EN): The Geography Olympiad celebrated 25th anniversary. The article summarizes the progress of the 25th year of the national round of the Geography Olympiad, briefly presents the selected tasks, the winners of individual categories or the supplementary map competition.

Keywords (EN): Geography Olympiad, gifted students, map competition, field work