Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BARTA, D. (2023): Metro a jeho vliv na demografický vývoj města: příklad Prahy. Geografické rozhledy, 32(5), 30–33.

Přílohy:

Historické plány a vize rozvoje pražského metra