Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VALENTA, M. (2023): Není podzemí jako podzemí: undergroundová hnutí na západě a východě železné opony. Geografické rozhledy, 32(5), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá tím, jak se původní americké pojetí undergroundu vyvíjelo podle odlišných společensko-politických podmínek v různých státech a politických systémech. Konkrétně se zaměřuje na rozdíly mezi podzemím ve Spolkové republice Německo a Československu. Časově se text soustředí na šedesátá a sedmdesátá léta 20. století.

Klíčová slova: underground, subkultura, Československo, Spolková republika Německo, Spojené státy americké, 60. a 70. léta 20. století

Abstract (EN): There is no underground like underground: Underground movements to the west and to the east of the Iron Curtain. The article provides an overview of how the original American concept of the underground movement developed according to different socio-political conditions in different states and political systems. Specifically, it focuses on the differences between the underground subcultures in the former Federal Republic of Germany and Czechoslovakia. It focuses on the sixties and seventies of the 20th century.

Keywords (EN): underground movement, subculture, Czechoslovakia, West Germany, United States of America, 1960s, 1970s