Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Jeskyně světa. Geografické rozhledy, 32(5), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: jeskyně, podzemí, nejdelší jeskyně, Mamutí jeskyně, Kentucky, Optimistická jeskyně, Ukrajina, jeskyně Waitomo, Nový Zéland, bioluminiscence, Škocjanské jeskyně, Slovinsko, pravěk, archeologie, archeologické nálezy, nástěnné malby, Altamira, Lascaux, Chauvetova jeskyně, hinduismus, poutní místo, podzemní chrám, Batu, Malajsie

Keywords (EN): cave, underground, longest cave, Mammoth Cave, Kentucky, Optymistychna Cave, Ukraine, Waitomo Caves, New Zealand, bioluminescence, Škocjan Caves, Slovenia, prehistoric times, archaeology, archaeological finds, wall paintings, Altamira, Lascaux, Chauvet Cave, Hinduism, pilgrimage site, underground temple, Batu, Malaysia