Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2023): Středomoří: včera pouště, dnes moře, zítra velehory. Geografické rozhledy, 33(1), 10–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje oblast Středomoří v kontextu vývoje reliéfu Země od druhohor a popisuje neustálé změny povrchu a prostředí, které v této oblasti probíhaly. Zaměřuje se zejména na ty geomorfologické procesy, které souvisejí a jsou odrazem deskové tektoniky. Na příkladech jsou představeny významné projevy sopečné aktivity, zemětřesné činnosti a tsunami, které se budou podílet na formování prostředí i v budoucnu.

Klíčová slova: desková tektonika, sopky, zemětřesení, Středomoří

Abstract (EN): Mediterranean: Yesterday deserts, today sea, tomorrow mountains. The paper presents the Mediterranean region in the context of the evolution of the Earth's landscape since the Mesozoic era and describes the changes of the surface and environment. The paper is focused especially on those geomorphological processes that reflect plate tectonics. The major manifestations of volcanic and earthquake activities and tsunamis that will continue to form the environment in the future are presented.

Keywords (EN): plate tectonics, volcanoes, earthquakes, Mediterranean