Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2023): Klima a vegetace středomořského typu. Geografické rozhledy, 33(1), 14–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek shrnuje základní informace o středomořském typu klimatu a vegetace. Vysvětleny jsou základní podmínky, které klima středomořského typu charakterizují, a které určují charakter vegetace. Dále jsou představeny hlavní oblasti výskytu v různých částech světa.

Klíčová slova: Středomoří, vegetace, biogeografie, fytogeografie, biomy

Abstract (EN): Mediterranean type of climate and vegetation. The paper summarizes basic information about the Mediterranean type of climate and vegetation. The basic conditions that characterize the Mediterranean-type climate and determine the character of its vegetation are explained. Furthermore, the main areas of occurrence in different parts of the world are presented.

Keywords (EN): Mediterranean, vegetation, biogeography, phytogeography, biomes